Arrangører 2020

IT-Camp arrangeres i år af 15 frivillige IT Produktudvikling- og datalogistuderende fra Aarhus Universitet. Der vil altid være mindst én af de ansvarlige for IT-Camp til stede under campen - både på vandrehjemmet og ved alle arrangementer. Vi svarer meget gerne på spørgsmål inden, under og efter campen, hvis I sender en email til kontakt@itcamp.dk eller på vores Facebookside IT-Camp for piger.
Her under kan du se arrangørerne, samt hvilket studie de går på, og hvorfor de har valgt at læse en IT-uddannelse på Aarhus Universitet.
Vi glæder os til at se jer til en spændende og sjov camp!

Louise

IT Produktudvikling, 4. år

I gymnasiet havde jeg faget informatik, hvor jeg prøvede kræfter med meget basal programmering og strukturering af brugergrænseflader. Jeg kunne bruge flere timer på at nørkle samt gøre det flot og tog i studiepraktik ved en lignende uddannelse i Aalborg. Jeg elsker det stadig og har nu fået flere og bedre værktøjer til at arbejde med brugere, programmering og design.
På tredje semester havde jeg 'Physical Computing', hvor vi sad med fingrene i elektronikken, lærte om forskellige komponenter og lærte at 3D-printe. Det var virkelig fedt at have så meget hands-on og ende ud med en fysisk fungerende prototype.

Lena

Datalogi, 5. år

Jeg elsker problemløsning og er vild med matematik –men helst når det kan bruges i praksis. Derfor passer datalogi rigtig godt til mig. Og så er det super fedt at kunne have et relevant studiejob, hvor man kan se, hvad datalogien bruges til i den "virkelige verden".
De bedste kurser er dem, hvor matematikken og datalogien spiller sammen. For eksempel i algoritmekurset og ‘Beregnelighed og Logik’. I algoritmekurset lærer man den grundlæggende tankegang og basale værktøjer man som datalog anvender til at løse en stor del af de problemer, man støder på. Beregnelighed og logik handler om, hvad computere er i stand til. Man kigger bland andet på problemer, der ikke kan løses af computere, og undersøger hvor effektivt computere kan løse forskellige grupper af problemer.

Nanna

Datalogi, 3. år

Jeg søgte ind på datalogi, fordi jeg var glad for matematik og interesseret i at lære om programmering og IT-løsninger. Jeg er fan af det praktiske arbejde, hvor vi hele tiden bruger og arbejder med det, vi har lært. Desuden synes jeg, det er super spændende og sejt at prøve at lære at programmere, da jeg startede helt fra scratch.
Softwarekonstruktion og softwarearkitektur har været mit mest spændende fag indtil videre. Det var rigtig interessant at lære om, hvordan man kan lave kvali software. Blandt andet med design patterns og frameworks, som vi blev klogere på at anvende i praksis. Det fungerede super godt, og vi fik programmeret en masse på vores projekt, som var en simpel udgave af et strategisk computerspil a la Civilization.

Jamila

Datalogi, 3. år

Jeg læser datalogi, da jeg altid har været interesseret i matematik og problemregning. Mit interesse udspringer fra gymnasium, hvor jeg havde matematik på A-niveau. Datalogi giver mig mulighed for at bruge teorien til at tænke ud af boksen og udvikle nogle brugervenlige IT-løsninger. Her er matematik en vigtig redskab, hvor man udvikler og skaber en forståelse for algoritmer.
Det mest spændende fag er SWEA, som står for softwarekonstruktion og arkitektur, hvor vi anvender metoder og teorier til at udvikle software i et objekt-orienteret programmeringssprog. Her brugte vi java, som vi har arbejdet meget med i de forrige semestre.

Jane

Datalogi, 3. år

Gennem gymnasiet interesserede jeg mig meget for matematikken. Sideløbende var jeg begyndt at undersøge programmering og fandt også det meget interessant. For mig er datalogi den perfekte kombination af matematik og programmering.
Computerarkitektur, Netværk og Operativsystemer har været mit mest spændende fag. Her lærte jeg, hvordan computerens mindste komponenter fungerer og arbejder sammen. Det var spændende at lære at forstå det redskab, jeg bruger hver dag.

Anne-Kirstine

Datalogi, 2. år

Jeg læser Datalogi fordi jeg godt kan lide matematik og at løse problemer.
Mit yndlingsfag har været Algoritmer og Datastrukturer hvor vi lærer om algoritmer.

Anna

Datalogi, 2. år

Jeg har valgte at læse datalogi fordi jeg elskede matematik, men gerne ville læse noget hvor jeg skulle bruge det i praksis. Jeg vidste ikke super meget om faget inden jeg valgte det, men det har vist sig at være super interessant og det er fedt at se, hvordan man kan bruge teori i praksis.
På første semester havde vi kurset Algoritmer og datastrukturer. Det var et mega spændende kursus, hvor vi lærte om algoritmer dvs. lærte hvordan man løser problemer effektivt.

Sarah

IT Produktudvikling, 2. år

Computere og elektronik har interesseret mig fra en ung alder, så jeg har længe vidst nogenlunde hvad jeg skulle læse. Hvad der specifikt fængede mig ved It-Produktudvikling var muligheden for at lave både software og hardware med fokus på de mennesker der endeligt skal bruge det.
På 2. semester havde vi kurset It produktdesignprojekt, hvori vi udviklede et produkt fra ide til fungerende prototype. Det var en fantastisk oplevelse at se alle vores hidtil kurser og måneders dedikeret gruppearbejde kulminere i et teoretisk veldokumenteret produkt.

Matilde

Datalogi, 3. år

Jeg læser datalogi fordi jeg gerne ville noget med matematik, og så at datalogi virkede til at være en virkelig relevant og praktisk måde at gøre det på. Det virkede ikke til at der var så langt mellem at lære teorien og bruge den i praktis - hvilket jeg synes er ret fedt og motiverende.
Det mest spændende fag har nok været SWEA, hvor vi lærer at kode bedre og finde løsninger på problemer man ofte støder på i software, samtidig med at man laver et computerspil. Ellers er Machine Learning også virkelig fedt, hvor man lærer at træne computeren til selv at skabe en model, der kan forudsige en masse ting, såsom huspriser, billedegenkendelse, kræftdannelse og så meget mere, ud fra et større datasæt.

Mathilde

IT Produktudvikling, 2. år

Jeg har altid gerne ville studere noget hvor man fik lov til at bygge fysiske ting, samtidig med at få et godt teoretisk grundlag. Der passer IT perfekt for mig, fordi jeg får lov til at udfordre mig selv på det kreative og faglige niveau.
På 2. semester havde vi et eksamensprojekt med temaet "Changing Habits". Det var helt vildt sjovt at skulle gennemgå hele designprocessen, og gå fra et tænkt koncept til et fysisk et, og virkelig lære af det.

Beatrice

Datalogi, 3. år

Hello world, mit navn er Beatrice og jeg læser datalogi og er på mit sidste år på bacheloren. Jeg havde aldrig planlagt at skulle læse datalogi, faktisk havde jeg altid set mig selv som kardiolog. Men året før jeg skulle søge ind på universitetet begyndte jeg at lave frivilligt arbejde for UNF (Ungdommens Naturvidenskabelige Forening), hvor jeg fik en masse nye venner, mange af dem datalogistuderende, som gjorde at jeg for første gang følte at jeg hørte til og de opfordrede mig til at søge ind på datalogi og her er jeg så den dag i dag.
Jeg ved ikke hvad jeg synes har været det mest spændende på studiet, men det kursus jeg har lært mest af er SWEA kurset, hvor jeg lærte hvad det ville sige at skrive god kode så det nemt kan læses og vedligeholdes af andre i fremtiden.

Magdalena

Datalogi, 3. år

Da jeg forlod gymnasiet vidste jeg at det matematiske tiltalte mig, dog ville jeg gerne se det i anvendelse. Jeg kan også godt lide at udfordre mig selv. Derfor var datalogi et godt valg.
Jeg kan godt lide de fag hvor jeg kan se hvordan matematikken bruges i praksis. Derfor har algoritmer været det mest interessante kursus indtil videre.

Frederik

Datalogi, 4. år

Jeg har altid haft en interesse for at vide hvordan ting er lavet, og hvordan de virker. Derfor har en uddannelsen indenfor det tekniske altid virket interessant.
Det mest spændende fag vi har haft indtil videre vil være algoritmer, det er en god blanding mellem programmering og logik, samt en lille smule matematik.

Nicklas

Datalogi, 4. år

Matematik og programmering har altid fyldt en stor del af mit liv, så der var ingen tvivl for mig, da jeg skulle vælge min videregående uddannelse. Datalogi er det bedste valg for mig, fordi det har forenet mine interesser, og det går i dybden med, hvad man ofte tager for givet på sine daglige eventyr i IT-verden.
Vores hidtil mest interessante kurser har været algoritmer og programmeringssprog. Algoritmer er en yderst spændende grundsten inden for datalogien. Programmeringssprog, som er en mild udgave af et senere kursus, har lært os, ikke alene terminologien, som man bruger i udviklingen og anvendelsen af programmeringssprog, men også at konstruere vores eget mini-sprog; altså programmering af programmering. Jeg ser frem til de fremtidige udfordringer, som uddannelsen vil bringe mig!

Mikkel

Uddannet Datalog

Jeg læser datalogi fordi, jeg fra en meget ung alder har jeg været interesseret i programmering. Den interesse udspringer, nok fordi jeg altid har haft stor glæde ved at finde løsninger til problemer; og her indblikket i datalogi er et perfekt værktøj til det.
Jeg kunne rigtig godt lide faget softwarearkitektur, her blev vi bl.a. introduceret til den organisatoriske del af software-programmering. Derudover, specialiserer jeg mig indenfor kryptologi, her har jeg haft fag som kryptografi og kryptografisk protokol teori. I de fag har vi bl.a. fået indblik i hvordan man kommunikerer sikkert med hinanden. Således hvis jeg skriver en besked til en modtager, kan man være sikker på at det er modtageren og kun modtageren som kan læse beskeden.